logosr

updated 8:38 PM, Feb 27, 2023 Europe/Bratislava

Test Garmin Edge 1030 - 2. časť

  • Published in Športovec používa HW SW

IMG 6530

Navigácia a jazdenie podľa plánu

Nemohla by to byť GPSka, keby nemala bohatú škálu navigačných možností a funkcií. Všetky tieto funkcie prebrala z bývalej vlajkovej lode Garmin Edge 1000 ktoré som podrobne opísal v tomto článku. Stručne ich spíšem.

Navigačné funkcie sa spúšťajú z hlavnej obrazovky ikonou Navigácia a následne sa zobrazia ponuky pre navigačné ciele a možnosti.

001 home  002 navigacia

 

 

 

 

 

 

 

V skratke si môžeme vybrať navigovanie na zvolené miesto na mape, z veľkého množstva POI bodov ktoré obsahuje buď vstavaná cyklomapa alebo ďalšie mapy kompatibilné s Garmin zariadeniami. Môžeme sa dať navigovať k vlastným zaznamenaným bodom a najmä je to hlavná možnosť navigácie pozdĺž zvolenej dráhy, ktorú niekto prešiel alebo bola vytvorená v počítači alebo mobile. Tiež si môžete vytvoriť dráhu priamo v Edge 1030 z niektorej z uložených jázd alebo si nechať navrhnúť okružnú jazdu podľa vašich preferencií ktorú spočíta Edge 1030.

A teraz to najdôležitejšie. Navigovať sa môžete buď presne podľa priebehu navigačnej dráhy, vzdušnou čiarou alebo pomocou smerovania alebo inak povedané routingu. Smerovanie je závislé na dvoch veciach.

Prvá je, že v Edge 1030 musí byť mapa ktorá umožňuje smerovanie, teda matematické spočítanie optimálnej trasy podľa existujúcich ciest. Táto podmienka je splnená pretože Edge 1030 štandardne obsahuje Garmin Cycle map EU, ktorá je odvodená z openstreetmaps máp a podporuje smerovanie.

Druhá podmienka je, že musíte správne nastaviť parametre výpočtu smerovania, čo sú typ dopravného prostriedku (auto, mtb, cestný bicykel, peši), či chcete najkratšiu, najrýchlejšiu alebo cestu s najmenším stúpaním, preferencia ciest, či akceptujete hlavné ťahy, úzke či nespevnené cesty a pod. A keď zadáte tieto preferencie, Edge vám navrhne trasu ako sa dostať do cieľa. Aj táto podmienka je splnená, keďže pri nastavovaní profilov v predchádzajúcej časti sme prierezovo prešli podrobné nastavenie funkcie smerovania. Takže teraz viete, že z ktorej štartovacej obrazovky, resp. profilu ste spustili navigovanie, podľa týchto preferencií sa vypočíta dráha do cieľa. Prirodzene úspešnosť navrhnutej trasy versus realita závisí od presnosti a podrobnosti mapy. Našťastie v súčasnosti OSM (openstreetmap) komunita dobrovoľných prispievateľov je natoľko aktívna a veľká, že máme k dispozícii presné a aktuálne mapy ktoré presne odzrkadľujú skutočnosť najmä v atraktívnych oblastiach a mestských aglomeráciách.

 Pri uvedení modelu Edge 1030 navyše ako jej novú vlastnosť pridal Garmin aj možnosť  voľby navigácie podľa obľúbenosti a frekvencie využívania používateľov Garmin connect portálu -  smerovanie podľa obľúbených ciest alebo Trendline™ Popularity Routing. Tiež to možno poznáte pod pojmom heatmap. Skrátka do výpočtu trasy vstupuje faktor obľlúbenosti alebo početnosti používania. Takže výsledná trasa do cieľa, ktorá by bola matematicky spočítaná a posielala by vás po existujúcich, ale nie obľúbených či vhodných cestách pre cyklistov,  namiesto toho vás odnaviguje po cestách kadiaľ cyklisti často chodia. To je výborná vec najmä v oblastiach kde je hustá sieť ciest, alebo pri mtb, kde je veľa volieb a kde by vás aický výpočet posielal po nie veľmi vhodných či obľúbených cestách. Takto budete sprevádzaný s Edge 1030 po cestách, ktoré cyklisti majú radšej. A aj táto vlastnosť je súčasťou vstavanej Garmin Cycle map EU. Vizuálne to vyzerá v prostredí Garmin Connectu nejak takto.

003 trendline 004 trendline

 

 

 

 

 

 

005 trendline  006 trendline

 

 

 

 

 

 

 

Ukážky navigačných možností Garmin Edge 1030

Poďme si pozrieť niektoré možnosti navigovania na praktických ukážkach.

002 navigacia

 

 

 

 

 

 

 

 Navigácia k miestu na mape

Ak si vyberieme voľbu Navigácia a z ponuky vyberieme Prezerať mapu, na displeji sa vám zobrazí mapa, na ktorej sa môžete presúvať, meniť mierku až nájdete svoj cieľová bod, keď ťuknete na miesto na mape sa vám zobrazí špendlík a vy si môžete vybrať to správne miesto na mape. Pri podrobnej mierke uvidíte aj POI a môžete si ho zvoliť za svoj cieľ.

007 pohyb na mape 008 priblíženie mapy 009 priblizenie poi  

 

 

 

 

 

 

Ak potom ťuknete prstom na horné popisové pole, zobrazí sa vám na displeji obrazovka s podrobnejším popisom miesta a tlačidlom Jazda pre spustenie navigácie. Po jeho stlačení sa podľa preferencií vybraného profilu (cestný bicykel) začne vypočítavať trasa a ponúkne sa navigácia z miesta kde ste na vybrané cieľové miesto.

010 cielove miesto 011 podrobnosti

 

 

 

 

 

 

 012 výpočet smerovania 013 spostenie navigacie

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak ťuknete hore na textový riadok, zobrazí sa vám sled navigačných pokynov. Pomocou nich sa dostanete k cieľu. Kedykoľvek môžete navigáciu zrušiť ťuknutím na červený kruh vľavo dole – zrušiť navigáciu a potvrdiť príkaz.

014 navigacne instrukcie 015 navigovanie

 

 

 

 

 

 

016 okolie ciela 017 zrusenie navigovania

 

 

 

 

 

 

 

Navigácia k vyhľadanému POI

Voľba vyhľadávať ponúka nájsť mestá, adresy, križovatky alebo iné POI podľa kategórií. Tieto informácie obsahuje vstavaná mapa. Ak máte súradnice, môžete ich zadať. Hľadať môžete v okolí kde sa nachádzate alebo môžete nastaviť oblasť v ktorej sa má cieľ vyhľadať. Ak cieľ nájdete, môžete sa dať navigovať rovnako ako v predchádzajúcom prípade.

018 019 020

 

 

 

 

 

 

021 022 023

 

 

 

 

 

024  025 026 

 

 

 

 

 

 

027 028029

 

 

 

 

 

 

 

A opäť sa vypočíta navigačná trasa podľa profilových nastavení smerovania.

Navigácia na uložené polohy

Voľba uložené polohy je po funkčnej stránke identická ako vyhľadávanie POI, akurát v tejto kategórii vyberáte z vašich uložených zemepisných polôh. Tie buď importujete napríklad v rámci dráh alebo zaznamenáte v skutočnom teréne pomocou Edge 1030. Uloženie polohy v Edge sa dá vykonať buď ak ste na dotyčnom mieste, z menu Navigácie ťuknete vpravo dole na symbol s troma prúžkami a tam vyberiete voľbu Označiť pozíciu. Prípadne pri voľbe Vyberte oblasť hľadania – bod na mape sa zobrazí mapa a vybratím miesta si vytvoríte vlastnú polohu.  Ďalšie kroky pre navigovanie sú identické s predchádzajúcimi.

030 031 032

 

 

 

 

 

 

033 034 035

 

 

 

 

 

 

 

Navigácia späť na štart

Ak ste niekde na jazde a máte zapnutý záznam, navigácia vás vie dostať späť na štart. Dostaňte sa na hlavnú obrazovku (napríklad ak máte údajové polia, ťuknite na spodnú časť displeja a zobrazí sa vám symbol domček, naň ťuknite). Z hlavnej obrazovky vyberte voľbu Navigácia a možnosť späť na štart. Nakoniec si vyberte, či tou istou cestou ako ste prišli alebo či vám navigácia má spočítať najkratšiu možnú cestu.

036 vyskočenie z obrazoviek

 

 

 

 

 

 

 

Navigácia podľa dráhy

Toto je moja najčastejšia forma navigovania. Najmä na cyklo dovolenkách si robím prípravu a vytváram si vopred trasy, kadiaľ budem jazdiť. Z určitého pohľadu mám dve možnosti. Prvá je pasívna, naplánovanú jazdu si dám trvalo zobrazovať na mape a nepoužijem smerovanie, len kontrolujem, či idem tade, kade ide priebeh. Často takáto falošná navigácia stačí a najmä keď alternujem postupy, tak sa vždy viem vrátiť k pôvodnému scenáru. Ale používam aj skutočnú navigáciu. Podľa nastavenia smerovania v profile ma navigačne po trase posúva presne po naplánovanej dráhe alebo sa použije navigácia podľa podkladovej mapy. Výhoda navigácie je v tom, že vopred sa zvukovo ozve a zobrazí sa prechod križovatkami a aj keď sa mi podarí zísť z trasy, o krátku chvíľu dostanem info, že som mimo kurzu.  Dráhy si buď vytvorím nad mapou postupom že vyťukávam plánovaný postup prípadne aj nájdem dobrý zdroj, ktorý ponúka to čo chcem jazdiť, použijem tento. Väčšinou je výsledkom gpx formát súboru, ktorý po pripojení k počítača prenesiem do GPS a vložím ho do garmin\NewFiles priečinka. Takto vznikne v Garmine uložená dráha.

037 po drahe 038 mimo kurz

 

 

 

 

 

 

 

Uložená dráha

V Edge 1030 môžeme mať aj viacero uložených dráh. Kedykoľvek sa rozhodneme, že pôjdeme jazdiť podľa niektorej dráhy, stačí z hlavnej obrazovky zvoliť voľbu Navigácia, z následnej ponuky Dráhy a ďalej Uložené dráhy. Zobrazí sa nám zoznam uložených dráh. Vyberieme si jednu z nich, tá sa načíta a zobrazí sa ďalšia ponuka.

041 042 043 drahy

 

 

 

 

 

 

044 zoznam drah 045 drahy vyber 046 drahy nahravanie 047 drahy volby

 

 

 

 

 

 

 

V rámci ponuky si môžeme overiť, či skutočne ide o dráhu čo chceme absolvovať, tak si môžeme pozrieť sumárne zhrnutie dráhy, mapu kadiaľ dráha ide, výškový profil, či má zaznamenané okruhy na nakoniec najdôležitejšiu položku nastavenie dráhy.

048 suhrn drahy 049 draha mapa 050 draha profil

 

 

 

 

 

 

051 draha okruhy 052 draha viditelna

 

 

 

 

 

 

 

V nastaveniach, ako som kúsok vyššie spomínal si môžeme nastaviť, či bude dráha trvalo viditeľná na mapovej stránka a akou farbou sa má zobrazovať. To je dôležité, keď chcem mať len vyznačené kadiaľ plánovaná dráha ide, ale nespustím samotný výpočet smerovania.

053 draha nastavenie 054 draha zobrazena 055 draha mapa 056 draha mapa

 

 

 

 

 

 

 

Ak sa však chceme navigovať podľa mapy, zostáva nám len ťuknúť na voľbu Jazda. Potom sa spustí výpočet smerovania trasy. Následne, ak sme mimo začiatku, sa nás spýta či sa chceme dať odnavigovať na štart alebo ak sme na štarte, môžeme vyraziť kadiaľ máme naplánované. Samozrejme ak máme manuálne ovládanie záznamu, tento si spustíme a ideme jazdiť. Pred každou výraznou zmenou či križovatkou Edge 1030 zapípa a ukáže podrobnú situáciu kadiaľ treba ísť.

057 draha vypocet 057 navigacia zaciatok 058 draha jazda

 

 

 

 

 

 

059 draha detail 060 draha detail

 

 

 

 

 

 

 

Navigáciu môžeme ukončiť buď na mapovej stránke ťuknutím na červený X kruh vľavo dole alebo potiahnutím prsta zhora nadol čím sa vyvolá stavová obrazovka s ovládacími prvkami, posunom doľava alebo doprava sa dostaneme na status s navigáciou a vyberieme ukončiť navigáciu.

061 zastavit drahu 062 ukoncit drahu

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba vlastnej dráhy v Edge

Ak nemáme nami požadovanú dráhu, môžeme si ju vytvoriť aj priamo v Edge 1030. Ak máme v ňom uloženú jazdu a chceme sa po nej odnavigovať, tak máme dva postupy.

Prvý z hlavnej obrazovky vyberieme Navigovať – Dráhy – Uložené dráhy – voľba vytvoriť novú. Následne sa zobrazí história jázd, tú správnu si vyberieme, napíšeme ako sa dráha bude volať a potvrdíme vytvorenie.


041 042 043 drahy

 

 

 

 

 

044 zoznam drah 063 historia 064 pomenovanie drahy

 

 

 

 

 

 

065 vytvaranie drahy 066 vytvorena draha

 

 

 

 

 

 

 

Druhá možnosť je ísť z hlavnej obrazovky do Histórie – Jazdy – výber vhodnej – vo vlastnostiach jazdy ťuknúť vpravo dole na tri prúžky – možnosti -Uložiť jazdu ako  dráhu. Ďalej to už poznáte.

001 home 067 jazdy 063 historia

 

 

 

 

 

 

 068 vlastnosti jazdy 067 jazdy

 

 

 

 

 

 

 

Môžete vytvoriť aj novú dráhu, ktorá nie je na základe prejdenej jazdy, ale vyberáte si prejazdové body kadiaľ chcete ísť a takto postupne vytvoríte nová dráhu.

Z hlavnej obrazovky vyberte Navigácia – Dráhy – Tvorba dráhy. Pre istotu si skontrolujte Nastavenia, či vám vyhovujú parametre smerovania a či chcete preferenciu obľúbených trás a potom poďme tvoriť Dráhu.

041 042 043 drahy

 

 

 

 

 

 

069 uložiť 071 nastavenie drahy

 

 

 

 

 

 

 

Postupne sa pridávajú prejazdové body cez ktoré chceme prechádzať až si vytvoríme celá dráhu. Tieto body si môžete voliť z uložených polôh, segmentov, POI, vyberať na mape... skrátka všetky kombinácie spomenuté vyššie. Nakoniec sa dráha spočíta a vytvorí a môžeme jazdiť.

068 vlastnosti jazdy 073 pridanie dalsej polohy 074 pridanie miesta

 

 

 

 

 

 

075 vyber miesta 076 potvrdenie miesta 077 vyber mesta

 

 

 

 

 

 

078 potvrdenie mesta 079 dalsia poloha 080 vyber na mape

 

 

 

 

 

081 vyber zo segmentu 082 segment 083 vypocet 084 vytvorena draha

 

 

 

 

 

 

 

Okružná dráha

Pred nejakým časom bola Okružná jazda zaujímavou a kontraverznou možnosťou. Skrátka vyberiem si miesto, typ bicykla, približná vzdialenosť okruhu a generálny smer ktorým chcem ísť a Garmin za pár minút sám navrhne tri verzie dráh, ktoré môžem vyskúšať.

041 042 043 drahy

 

 

 

 

 

 

085 okruzna 085 parametre okruhov 086 zaciatok

 

 

 

 

 

 

087 vzdialenost 088 sumarizacia 089 vypocet

 

 

 

 

 

090 vypocitana jedna 091 vysledky 092 prva volba

 

 

 

 

 

 

094 druha volba 095 tretia volba 096 detailnejsie

 

 

 

 

 

 

 

Takýto návrh však silne závisí na lokalite, presnosti mapy, hustoty ciest a podľa toho môže vzniknúť super návrh alebo aj niečo čo nebude baviť. Ale prečo to občas neskúsiť? Možno práve keď ste vo svojom okolí už unudený z vlastných trás, tak vám to môže oživiť jazdenie.

Ukážky tvorby dráhy mimo Edge 1030 a zohľadnenie Trendline™ Popularity Routing

Nakoniec v tejto téme chcem ukázať, ako jednoducho sa dá vytvoriť dráha podľa vlastného uváženia v Garmin Connect a aký vplyv ma použitie preferencie trasy podľa obľúbenosti - Trendline™ Popularity Routing.

Garmin connect vás uvíta približne takýmto interfejsom

101 connect

 

 

 

 

 

 

 

V ľavej časti je menu s dostupnými funkciami a na hlavnej ploche vidíte tematicky zamerané widgety. Jedným z nich je aj Dráhy. Po otvorení widgetu sa dostanete k nástroju s prezeraním a vytváraním dráh.

102 Connect drahy 103 Connect draha

 

 

 

 

 

 

 

Dráhy sa vytvárajú celkom jednoducho. Postupne si vyklikávate aký postup plánujete a medzi týmito bodmi sa spočítava dráha podľa preferencií.

Prvá preferencia je typ dráhy, teda pre aký šport je určená

104 vytvorit drahu105 typ drahy

 

 

 

 

 

 

 

Všimnite si, aký spôsobom sú prezentované obľúbené alebo často používané trasy.

 106 draha volby zaciatok 107 draha koniec oblubene

 

 

 

 

 

 

 

Vľavo hore je vidno parameter, či sa má uprednostniť výpočet najkratšej alebo obľúbenej trasy.

Často na tvorbu trasy stačí pár klikov.

108 draha oblubene 109 draha cesty

 

 

 

 

 

 

 

Na týchto obrázkoch vidíte už rozdiely, či využijete novú funkciu alebo nie.

Priebežné body sú značené modrými plnými kruhmi. Tieto môžete presúvať, vkladať nové prejazdové body alebo ich rušiť. Patričným výberom prejazdového miesta môžete vytvoriť aj dosť komplikované dráhy a to za pár desiatok sekúnd.

110 draha mtb oblubene 111 draha mtb oblubene

 

 

 

 

 

 

 

Ak ste s dráhou spokojní, môžete ju uložiť a napríklad poslať do GPS pri najbližšej synchronizácii. Alebo dráhu uložiť do gpx formátu a manuálne nahrať.

Nakoniec na ukážku si pozrite porovnania výpočtu trasy pre cestný bicykel medzi dvoma bodni buď podľa vzdialenosti alebo podľa obľúbenosti.

112 cesta oblubene 113 cesta routing

 

 

 

 

 

 

 

Obdobným spôsobom funguje preferencia Trendline™ Popularity Routing aj v Edge 1030 ak používate vstavanú Garmin Cycle map.

Online funkcie a integrácia s mobilmi

Pod týmito funkciami rozumieme prepojenia Garmin Edge 1030 prostredníctvom wifi alebo mobilného telefónu s internetom a online službami. V tejto oblasti za posledné obdobie neprebehlo toľko kvalitatívnych zmien, skôr bola dôsledne prepracovaná aplikácia Garmin Connect Mobile a tak v spolupráci s ňou je možné vykonávať veľa operácií, na ktoré ste predtým potrebovali prepojenie s počítačom.

V Garmin Edge 1030 sa k týmto funkciám dostanete cez nastavenie prístroja ponuku  Pripojené funkcie.

Základom pre túto kapitolu je prepojenie pomocou Bluetooth technológie so smart mobilom ktorý má prístup k internetu a má nainštalovanú aplikáciu Garmin Connect Mobile. Pomocou sprievodcov v mobile a v Garmin Edge 1030 spárujete a prepojíte tieto dve zariadenia a tým vytvoríte základ pre online funkcie.

IMG 5216 IMG 5217

 

 

 

 

 

 

IMG 5218 IMG 5219

 

 

 

 

 

IMG 5220 IMG 5221

 

 

 

 

 

 

IMG 5222IMG 5223

 

 

 

 

 

 

 

Po spárovaní nasleduje dokonfigurovanie údajov v mobilnej aplikácii, nastavenie osobných údajov ako vek, výška, hmotnosť či údaje o zónach. Nakoniec sa tieto a ostatné údaje zosynchronizujú s portálom Garmin Connect a tým budú údaje rovnaké na všetkých miestach.

IMG 5224 IMG 5225 

 

 

 

 

 

 

IMG 5226 IMG 5230

 

 

 

 

 

 

IMG 5231 IMG 5232

 

 

 

 

 

 

IMG 5233 IMG 5234 IMG 5235

 

 

 

 

 

 

 

Na poslednej snímke obrazovky je dobre vidno, aké činnosti je možné vykonávať v mobilnom zariadení (okrem samotného prezerania údajov).

120 nastavenie 120 nastavenie2

 

 

 

 

 

 

 

Ak budete online prepojený s mobilom, na displeji Edge 1030 sa vám môže zobrazovať, kto vám volá alebo volal, ak dostanete SMS, zobrazí sa vám od koho je a aj jej obsah a viete si aj zobraziť aktuálne počasie a krátku predpoveď pre lokakitu, kde sa pohybujete.

120 prepojenie mobil 121 hovor 121 hovory sms

 

 

 

 

 

 

121 sprava 122 pocasie 123 pocasie

 

 

 

 

 

 

124 pocasie 125 pocasie

 

 

 

 

 

 

Najpoužívanejšou funkciou je Live Track a v prípade, že v skupine kamarátov cyklistov je viacero ľudí s obdobným vybavením, tak aj Group Track.

LiveTrack a GroupTrack

LiveTrack je funkcie zdieľania okamžitých údajov o vás počas jazdy  s vašimi priateľmi. Pred aktivitou vyberiete osoby a pri spustení aktivity sa rozošlú pozvánky s odkazom kde sa zobrazuje kadiaľ a ako jazdíte.

Celý proces začína v mobilnej aplikácii Garmin Connect kde cez menu vojdete do položky LiveTrack.

V nej si nastavíte či chcete aizovať proces spustenia a rozoslania pozvánok, Vyberiete si akým kanálom chcete svojich známych osloviť. Napríklad u mňa mailom. Vyberiete si skupinu kontaktov.

Ak niektorí z oslovených používajú Edge 520, 1000, 1030, Fénix 5 rady a ďalšie kompatibilné prístroje,  ako aj funkciu livetrack, môžete navzájom využiť funkciu Grouptrack, ktorá zabezpečí to, že si navzájom počas vysielanie vymieňate svoju polohu a na týchto zariadeniach na mape vidíte, kde sa nachádzate vy a kde vaši priatelia.

130 livetrack 131 livetrack 132 livetrack parametre

 

 

 

 

 

 

133 livetrack parametre 134 livetrack pozvanky 135 Grouptrack komu

 

 

 

 

 

 

136 dosla pozvanka 136 livetrack grouptrack 137 E1030 grouptrack

 

 

 

 

 

 

 

Po spustení aktivity sa pozvánky rozošlú a priatelia môžu pozerať kde ste a ako sa vám darí. Ak akceptujú a použijú funkciu Grouptrack, o nejaký čas sa na displeji zobrazí na mapovej stránke symbol s polohou, kde sa priateľ nachádza. Ak aj on zdieľa aktivitu, vidíte sa navzájom tak ako je to na snímkach obrazovky, kde červeným symbolom je označená poloha kamaráta.

138 grouptrack edge 139 grouptrack

 

 

 

 

 

 

140 livetrack prerusit 141 livetrack ukoncene

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení zdieľania aktivity je ju možné si ešte do 24 hodín nechať vyzdieľať.

Samotná funkcia Livetrack, ako vyzerajú obrazovky, ako aj jej datová náročnosť je opísaná v recenzii o Garmin Edge 1000 .

Integrácia s mobilmi

Garmin vo svojej mobilnej aplikácii sa vám pokúša dodať platformu, ktorá by svojimi funkciami sa priblížila či úplne nahradila spojenie Edge s PC a connect.garmin.com portálom. Tento proces prebieha neustále a postupne sa do mobilnej aplikácie dopĺňajú ďalšie a ďalšie funkcie. Stáva sa že s novinkami prichádzajú aj chyby a problémy ale ak sa pozriem smerom dozadu, mobilná platforma je čoraz užitočnejšia a praktickejšia. Prehliadanie uložených aktivít je už bežná vec, rovnako ako sledovanie výkonnostných parametrov, takisto je možné pridávať k aktivitám napríklad fotky z mobilu, poznámky, je možné vytvárať dráhy, pracovať so segmentami, prepájať sa s kamarátmi a navzájom si zdieľať vaše jazdy. Skrátka táto oblasť napreduje a pre ilustráciu doplním snímky obrazovky, ktoré lepšie vypovedia, čo je appka schopná robiť.

150 connectmobile01 150 connectmobile02 150 connectmobile04

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile05 150 connectmobile06 150 connectmobile07

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile09 150 connectmobile10 150 connectmobile11

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile13 150 connectmobile14 150 connectmobile15

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile16 150 connectmobile17 150 connectmobile19

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile20 150 connectmobile21 150 connectmobile22

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile23 150 connectmobile24 150 connectmobile25

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile26 150 connectmobile27 150 connectmobile28

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile29 150 connectmobile30 150 connectmobile31

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile32 150 connectmobile33 150 connectmobile34

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile35 150 connectmobile37 150 connectmobile38

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile39 150 connectmobile40 150 connectmobile41

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile42 150 connectmobile43 150 connectmobile44

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile45 150 connectmobile46 150 connectmobile47

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile48 150 connectmobile49 150 connectmobile51

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile52 150 connectmobile53 150 connectmobile55

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile57 150 connectmobile58 150 connectmobile59

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile63 150 connectmobile64 150 connectmobile65

 

 

 

 

 

 

150 connectmobile67 150 connectmobile68 150 connectmobile69

 

 

 

 

 

150 connectmobile71 150 connectmobile72

 

 

1. časť testu Garmin Edge 1030

3. časť testu garmin Edge 1030

 

 

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava-Rysy 2022

Cestná cyklistika 07-07-2022

Tento rok sa mi nejako nedarí najazdiť potrebné kilometre. Ani na Jasnú som kvôli tomu nešiel. Tu v propozíciach píšu, že na TT-RYSY treba mať aspoň 2000km odjazdené. Tesne som to splnil. Dal by som t...

Kärnten Radmarathon 2022

Cestná cyklistika 05-06-2022

Na týchto pretekoch som bol aj v roku 2015 a zapamätal som si z nich 3 dôležité fakty - horúce počasie, ťažké kopce a pekné baby. Teraz sa pri počasí schyľovalo k zmene a...

Sereďmaratón 2022 alebo ako Sulík nenakúpil bezvetrie

Cestná cyklistika 23-05-2022

Každý rok sa snažím čo najrýchlejšie sa pripraviť na tento pomerne skorý cyklomaratón. Chcel som napísať amatérsky ale posledné ročníky mám dojem, že to čo tam jazdí, by sa v pohode uchytilo aj v neja...

Garmin Rally XC – watty v teréne po roku…

Športovec používa HW SW 06-08-2022

Je tomu viac ako rok, keď som mal možnosť vyskúšať novú generáciu meračov výkonu v pedáloch, Garmin Rally. Testoval som cestnú verziu a oslovila ma najmä funkčnosťou a jednoduchosťou montáže a obsluhy...

Garmin Radar Varia RCT 715 – bezpečnosť …

Športovec používa HW SW 03-08-2022

Najnovší model cyklo-radaru Varia™ s integrovanou kamerou spája v sebe nielen bezpečnostné funkcie, ale dopĺňa ich aj o zábavný element v podobe využitia radaru ako zadnej kamery a ...

TACX NEO Motion plates, poznáte?

Športovec používa HW SW 10-04-2022

Tacx NEO Motion Plates je doplnkom pre cyklotrenažéry zo sérií NEO, NEO 2 a NEO 2T. A čo vlastne robí? Rozhýbe celý trenažér. Táto horúca novinka na konci indoor sezóny má ešte viac priblíži...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new