logosr

updated 8:38 PM, Feb 27, 2023 Europe/Bratislava

Garmin Fénix test - časť 3.

  • Published in Športovec používa HW SW

 

Tajomstvá Fénixa

 

Mapy

Garmin Fénix ukrýva v sebe jednu vlastnosť, ktorá však nie je oficiálne podporovaná samotným výrobcom a tak sa na oficiálnych stránkach zatiaľ o tomto nedozviete. Tou vlastnosťou je schopnosť zobrazenia máp na mapovej stránka a možnú prácu s POI bodmi, ak ich mapa obsahuje. Ide o vektorové mapy v natívnom Garmin formáte, nie kalibrované bitmapové obrázky.

Sú tu samozrejme limity, ktoré spomeniem hneď na začiatok. Veľkosť vnútorného priestoru prístroja je cca 25MB a tak veľkosť mapy, ktorú vie Fénix pojať je prakticky do 15MB.  Ďalším limitom je čiernobiely displej, ktorý je schopný zobraziť maximálne odtiene šedej. Teda aj mapa musí byť výzorovo striedmejšia, aby sa na displeji nakoniec nezobrazovala len spleť čiar. Taktiež sa pre zobrazovanie máp spomaľuje vykresľovanie mapovej stránky.  Pri skúšaní rôznych máp a symbolov, ktoré sú v nich použité, som zistil nestabilnosť správania prístroja, napríklad pri niektorých kombináciách prepínania a nainštalovanej zložitejšej mapy môže prísť k resetu prístroja. Preto na toto upozorňujem a ešte raz zdôrazňujem, že možnosť nahratia vlastnej mapy do prístroja nie je oficiálne podporovaná firmou Garmin a v tomto prípade nie je možné sa obracať na nich s pomocou alebo prípadnou reklamáciou.

V každom prípade som si vyskúšal niekoľko máp z free zdrojov, ktoré sú dostatočne prehľadné, dostatočne malé na dátový objem a ktoré počas môjho testovania nespôsobili problémy pri používaní. Samozrejme osobne negarantujem funkčnosť a neberiem ani zodpovednosť za prípadne odlišnosti, problémy či škody spôsobené pri používaní tejto funkcie prístroja.

Poďme však k samotným mapám. Už dlhšiu dobu sledujem dianie na poli free máp pre prístroje Garmin a na tomto poli vzniklo viacero zaujímavých projektov.  Niektoré projekty časom zaniknú niektoré nové vzniknú a v čase písania tohto článku som skúšal tieto projekty:

Medzinárodný projekt openstreetmap.org. V rámci tohto projektu odporúčam prezrieť si odkaz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Downloadna ktorom sú spomenuté jednotlivé aktivity, mapy štátov a regiónov a spôsob ako sa mapy vyrábajú a ako je možné ich dostať do Garmin GPS. Zdroj je v anglickom jazyku. Zoznam podporovaných Garmin prístrojov je možné si pozrieť na odkaze http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Garmin.

Na Slovensku pôsobí projekt Freemap.sk ktorý združuje slovenskú komunitu openstreetmap.org. Základná stránka je  http://www.freemap.sk/kde sa dá tiež pozrieť online mapa.

Freemap Slovensko portál

V ľavej hornej časti portálu je voľba Funkcie a po kliknutí na ňu sa  zjaví ponuka v rámci ktorej je voľba Exporty máp na stiahnutie.  Zobrazia sa možnosti exportu mapy do rôznych formátov a medzi nimi aj do Garmin prístrojov.

Freemapa Export do Garmin formátu

Na obrázku je vidno aké voľby a formáty je možné použiť. Pre Garmin Fénix má zmysel použiť mapu s inštalátorom pre BaseCamp alebo Mapu Slovenska 8MB pre zariadenia s malou pamäťou. Práve túto 8MB mapu som si stiahol a vložil do prístroja.

Po kliknutí na odkaz Mapa Slovenska 8MB som stiahol súbor OSM Freemap Slovakia 8M.zip. Po rozbalení  sa dostanem k inštalačnému programu OSM Freemap Slovakia 8M.exe, ktorý nainštaluje na disk počítača zjednodušenú mapu Slovenska, ktorá sa zobrazí aj v prostredí Garmin Basecamp.

Rôzne verzie pre Garmin je možné stiahnuť na odkaze http://download.freemap.sk/garmin

8MB mapa slovenska v Base Camp.

V Prostredí Garmin BaseCamp dostanem mapu do Fénixa nasledovne. Garmin Fénix mám pripojený k PC a je ho v počítači vidno ako zariadenie s priradeným písmenom. V menu Garmin BaseCamp v položke Mapy vyberiem voľbu Nainštalovať mapy na zariadení Fénix a spustí sa mi program MapInstall.

Výberom volieb v sprievodcovi si vyberiem ktorú zo sád mapy chcem do prístroja nainštalovať (ak ich mám viacej) a prípadne si zvolím, či chcem celú sadu mapy alebo len určité regióny (ľavým či pravým tlačidlom myši volím región, ktorý chcem zaslať do Fénixa). Keď si vyberiem regióny podľa vlastnej vôle, môžem ísť na ďalší krok.

 

voľba čiastkových regiónov pre nahratie do prístroja

Nasleduje sumarizácia, čo chcem odoslať do prístroja a samotné odoslanie máp do prístroja.

Prenos máp do prístroja.

Nakoniec sa zobrazí informácia o úspešnom prenose máp do prístroja. Keď nazriem do adresárovej štruktúry Fénixa, tak v priečinku Garmin mi pribudol súbor s názvom OSM Freemap Slovakia 8M.img. Bohužiaľ Garmin Fénix nepodporuje ľubovoľný názov mapového súboru a tak tento musím premenovať na názov, ktorý pozná a tým je gmapsupp.img . Kto používa prostredie Mapsource, tomu sa mapa odošle pod týmto menom a nemusí nič premenovávať.

Premenovanie mapy na gmapsupp.img

Takto mám mapu aj v počítači v prostredí BaseCamp ako aj v prístroji Fénix.

Teraz môžem Fénixa odpojiť od počítača a spustiť. Keď spustím záznam aktivity, tak si môžem prepnúť na mapovú stránku a tu sa mi zjaví aj práve nahraná mapa.

Samozrejme skúsení používatelia poznajú aj iné možnosti ako dostať mapu do prístroja, existujú aj možnosti ako si zmeniť výzor a vykresľovanie mapy, ale táto problematika je nad rámec testovania a používania Garmin Fénixu.

Taktiež je možné siahnuť aj po inom Free zdroji máp a vyskúšať či fungujú s týmto prístrojom. 

Tip: Ak mám už takto vytvorenú a obľúbenú sadu máp, potom ju nemusím opätovne nahrávať do Fénixa cez prostredie Basecamp, ale obyčajným skopírovaním na disk počítača si môžem takúto mapu zazálohovať a takto môžem mať uložené aj viaceré rozličné mapy (buď si pri tom premenujem ich názov – vtedy pozor, pri nakopírovaní do Fénixa do priečinka Garmin musí mapa mať názov gmapsupp.img, alebo si vytvorím na počítači adresárovú štruktúru s priečinkami pomenovanými podľa typu či oblastí mapy a tam si odložím príslušný gmapsupp.img)

Takto vyzerá 8MB SK Free mapa vo Fénixe

Mapa v reálnom vonkajšom prostredí

POI

Ďalšou veľkou výhodou, keď už mám mapu v prístroji, je možnosť využívať hľadanie a jednoduchú navigáciu na POI body, ktoré mapa obsahuje.

K POI bodom sa dostanem vo Fénixe cez hlavné menu – voľbu GPS Tools kde nájdem položku POIs. POI body sú zatrieďované do rôznych kategórii a je na tvorcovi máp, aké POI body a do akých kategórii v mape zaradí.

Slovenčina

Ako som skôr spomínal, je možné si nainštalovať slovenčinu do Fénixa. Tá je dostupná na stránke http://klub.garmin.skkde je potrebné si vytvoriť konto (ak už nemám).

portál Klub.garmin.sk

 V hornej časti je linka na registráciu používateľa a treba vyplniť údaje o maile, zvoliť heslo a zadať sériové číslo Fénixa. A čakať na potvrdzovací mail. Následne po obdržaní aktivačného mailu je treba kliknúť na zaslanú linku a potom na stránke vyplniť profilový formulár (nie je povinnosť vypĺňať číslo karty) a tým je registrácia zavŕšená. Potom je treba sa prihlásiť. Po prihlásení sa do klubového portálu nájdem slovenčinu pod položkou v hlavnom menu Klubové služby - Slovenské menu. Potom kliknem na odkaz pre Fénix a dostanem sa na stránku, kde je slovenský manuál pre tento prístroj a linka na spustenie procesu poslovenčenia prístroja.

Slovenčina pre Fénix

Teraz je treba pripojiť Garmin Fénix k počítaču, pretože proces prenosu slovenčiny sa deje online.

Po kliknutí na odkaz Inštalácia slovenčiny pre Fénix sa spustí pripojenie na prístroj. Musím povoliť tento prístup a pristúpim  k ďalšiemu kroku - identifikuje sa prístroj a ponúkne sa voľba na nahratie do Garminu.

Nahraj do Garminu

Stlačím tlačidlo Nahraj do Garminu. O krátky okamžik sa zobrazí informácia, že je súbor zapísaný. Tým je celý proces nahratia slovenčiny do Garmin Fénixu ukončený a už je len treba slovenčinu zvoliť v prístroji.

Súbor zapísaný

Teraz je treba Fénixa odpojiť, spustiť a potom v hlavnom menu zvoliť Setup – Sytem – Language a vybrať položku slovensky. Po potvrdení tejto voľby sa konečne zobrazia slovenské texty v Garmin Fénix. Rovnakým postupom je možné sa vrátiť aj do anglického alebo iného jazyka.

Tip: Moja osobná skúsenosť je, že pri nastavovaní a ladení prístroja používam anglický jazyk, kedy sa aj ľahšie hľadá pomoc či návod na internete a keď som so všetkým spokojný, prepnem sa do slovenčiny. Nastavenia prístroja sú nezávislé od jazyka.

Porovnanie záznamu Garmin Fénix s Garmin Etrex30

Počas testovania prístroja som mal možnosť s pomocou kamaráta dať otestovať citlivosť GPS prijímača v Garmin Fénix v porovnaní s Etrex 30. Toto porovnanie sa dialo počas pretekov v lyžiarskom orientačnom behu na Červenom Kameni, kde väčšina trasy prebiehala v lese medzi stromami obťažkanými čerstvými prívalmi mokrého snehu. GPS záznam som zobrazil nad leteckými snímkami okolia a sú zosnímané v programe Oziexplorer. Garmin Fénix bol na zápästí ruky čiastočne krytý bundou, Etrex 30 v bočnom vrecku malého ruksaku na chrbáte. Režim záznamu bol pri oboch prístrojov aický.

Porovnanie záznamu Garmin Fénix (červená) s Garmin Etrex30 (modrá)

Výdrž prístroja

Vzhľadom na možnosti profilov a rozdielneho správania sa medzi nimi, zvolil som si jeden z fitnes profilov a spároval  Fénixa s meračom srdcovej frekvencie, čo bude pravdepodobne najpoužívanejší ANT senzor. Podobne ako iné merania výdrže, som umiestnil prístroj do blízkosti steny domu, kde je čiastočne zakrytý výhľad na oblohu. Podsvietenie bolo vypnuté. Batéria nabitá na 100%. Režim GPS bol štandardný. Pri jednom meraní bol prístroj umiestnený zvonka a okolitá teplota bola v priemere -2 stupne. Nameral som v tomto režime výdrž 11 hodín a 13 minút. Druhý test prebiehal pri izbovej teplote a Fénix vydržal merať 11 hodín a 47 minút.

Skúsil som aj UltraTrac režim (záznam polohy každú minútu), opätovne v zlých príjmových podmienkach a trvalé snímanie interných senzorov a výdrž v tomto prípade bola 28 hodín a 10 minút.

 

 

Celkové dojmy

 

Garmin Fénix je predstavovaný ako prvé Garmin GPS outdoor hodinky s ABC senzormi určený najmä na aktívny pohyb v prírode. To aj počas môjho testovania potvrdil. Je schopný zaznamenať veličiny zo všetkých senzorov, rýchlo som si zvykol na ovládanie a praktické používanie bolo intuitívne a s ľahkým návykom.  Snáď jediná výnimka v správaní je mapová stránka, kde tlačidlá získavajú aj iné vlastnosti a kde je mierna odlišnosť v používaní (posúvanie mapy, mierka) oproti ostatným stránkam. Táto výnimka je však nutnosťou, aby bolo používanie mapovej stránky čo najjednoduchšie.

Prekvapením pre mňa bolo správanie profilov, ktoré aby všetko fungovalo ako má, chce prax v používaní a nadhľad nad problematikou. Keď si však profily prispôsobím mojim potrebám, získam za to dobre ovládateľný prístroj v rôznych životných situáciách či športových disciplínach. Prednastavené hodnoty poskytujú dobrý štartový bod na optimalizáciu. Ak mi stačí prevedenie hodiniek, limitovaná veľkosť displeja a možnosť jednoduchého zobrazenia máp, tak mi Fénix ponúkne veľmi široké využitie v praxi od bežných či extrémne náročných túr, vie byť pomocníkom pri trénovaní v behu, cyklistike, bežkovaní, ale zdatne si poradí aj na vode, mori či vo vzduchu. Vie spolupracovať s viacerými ANT príslušenstvami, vie si vymieňať údaje medzi prístrojmi, či dokáže svoje údaje prezentovať na mobilných zariadeniach. Príjemné na Fénixovi je, že sa dokáže správať tak, že pri každom z profilov vie zmeniť svoje správanie natoľko, že sa ovláda analogicky ako špecializované prístroje,  obsahuje cielené informácie, ktoré očakávam pri rôznych aktivitách a dokonca aj pre ďalšie spracovanie dáva rovnaký výstup ako prístroje určené špeciálne pre rôzne aktivity. Takže asi by sa nemal volať Garmin Fénix ale Garmin Chameleón:). Samozrejme aj jeho všestrannosť má svoje limity.

V turistike je veľmi praktickým pomocníkom v tom, že prevedenie hodiniek je vhodné na nosenie, nezavadzia pri bežnom používaní, nemusím riešiť kde ho uložím a keď si chcem overiť nejakú informáciu, stačí zdvihnúť ruku. Hodinky samozrejme neponúknu komfort farebných mapových prístrojov  s niekoľko palcovou uhlopriečkou displeja.

Fénix sa javí ako ťažká konkurencia fitnes hodinkových prístrojov, vie podporovať základné ANT príslušenstvo, ako je merač srdcovej frekvencie, meranie kadencie šliapania na bicykli alebo krokomer alias footpod. A podporuje záznam merania teploty z externého teplomera Tempe, ktorý pri vhodnom umiestnení nie je ovplyvnený telesnou teplotou alebo nahriatím na slnku.  Aj pri fitnes profiloch sa ovláda záznam rovnako ako pri špecializovaných fitnes prístrojoch, teda spustenie a pozastavenie záznamu v ľubovoľný čas, možnosť meraní úsekov a medzičasov, alebo ich aické zaznamenávanie, alarmy na rôzne veličiny a pásma, zóny srdcovej frekvencie. Teda ťažký súper Forerunnerov najmä v tom, že má na rozdiel od väčšiny z nich v sebe barometer, ktorým  zaznamenáva presne výškové profily.

Podľa mňa je to ideálny prístroj pre bežkárov alebo extrémnych bežcov či bežcov v horskom teréne. Navyše je ho možné prepnúť do režimu s úsporou batérie (záznam polohy v minútových intervaloch) a potom je schopný nepretržite robiť záznam desiatky hodín.  Ak sa k tomu pridá schopnosť používania Garmin máp (Oficiálne táto funkcia nie je výrobcom podporovaná), je to hodená rukavica pre Forerunner modely.

 Už menej vhodný je pre cyklistov vzhľadom na prevedenie a upevnenie, alebo pre vrcholových bežcov, čí celkovo vrcholových športovcov, keďže neponúka funkcie virtuálneho partnera alebo plánovania tréningov, rovnako aj wattmetrové (cyklistické) merania sú mu cudzie. Preto v porovnaní s Edge prístrojmi v cyklistike jasne stratí dych.

Keďže nie som doma v problematike lietania či vodných športov, ako je napríklad jachting či námorná navigácia, netrúfam si tieto vlastnosti hodnotiť. Len spomeniem, že aj pre tieto činnosti Fénix ponúka profil s meraním údajov, ako aj špeciálnou navigáciou a zobrazovaním údajov pre tieto účely.

Kto prepadol Geocachingu bude potešený, že na túto zábavu myslí aj Fénix a má na to samostatný profil.

Nevýhodou Fénixa v porovnaní s inými špecializovanými prístrojmi je vyššia cena. Tá však nebude prekážkou pre tých, čo vyznávajú viacero druhov aktivít, alebo potrebujú zaznamenávať dlhotrvajúce aktivity.

Do budúcna by som uvítal širšiu ponuku upínania v základnom balíku, aspoň dĺžky remienkov, či aj alternatívneho upnutia (karabína, bicykel a pod.). Momentálne je všetko dokúpiteľné ako príslušenstvo.  Ak by prišlo k oficiálnej podpore máp, tak potom farebný displej. Pre nastavenie profilov by bolo veľmi výbornou pomôckou program v PC, ktorý by graficky prezentoval výzory obrazoviek, štruktúry menu a profilov a bol akýmsi sprievodcom nastavenia profilov a parametrov, pretože v prostredí Fénixa sa jedná o na predstavivosť náročnú činnosť.

Odporúčaná cena Garmin Fénix základnej verzie je 399 Eur, Fénix Performer bundle (s meračom srdcovej frekvencie a ďalším remienkom) má odporúčanú cenu 449 Eur.

Stručné hodnotenie

Využiteľnosť

++ bežkovanie (výškomer, podpora merania SF, navigácia a mapa)
++horský beh a ultrašporty (výdrž, barometer, navigácia, rozmery)
++ plánovaná náročná turistika, alpinizmus (výdrž, barometer, navigácia rozmery)

+ orientačné športy (výškomer, podpora merania SF, mapa na tréning)
+ rekreačný beh (výškomer, podpora merania SF, navigácia a mapa)

+/-  bežná a neplánovaná turistika
+/-  geocaching

- cyklistika (nemá podporu wattmetrov, virtual partnera, prevedenie)
- vrcholový šport (bez virtual partnera a tréningových plánov)

Plusy

Univerzálnosť, výdrž, prispôsobiteľnosť, široká paleta a podpora senzorov, Prezentovanie záznamov na Iphone, Ipad a výmena údajov medzi prístrojmi.

Mínusy

Cena, zložitosť pri prispôsobení prístroja, v ponúkaných balíkoch upnutie len remienkom, ktorý je cez napr. zimnú bundu prikrátky (predávané ako osobitné príslušenstvo)

 

Comments  
Díky moc za recenzi. Fexiny už mám skoro dva roky... proběhly již dvě reklamace, vodotěstnost... orosily se mi sklo, ale v hodinkách jsem plaval docela drsně a druhá reklamace baterka vydržela jen hodinu. Přesto jsem s hodinkami velmi spokojený... splňují co jsem očekával. A na ruce sedí jak ulité... i po dvou letech když na ně kouknu jsou krásné.
ja som mal fenix 1 no prve sa mi orosovalo skličko a druhe mi zase nejak blbli že sa vypínali a tak som prešiel na Fenix 2 zatial spokojnosť i ked netestoval som ich podrobne na každy šport ale na bajku čo robím najviac su v pohode ale na to používam garmin edge 500 lepšia čitatelnost a tak hodinky používam na turistiku a vydrž 13-15hodin je užasna , na beh tiež super jednak von so záznamom GPS alebo aj potom vo vnutri doma len prve km musíš nabehať von aby potom presnejšie ukazovali vo vnutri udaje a zároven máš informácie o srdečnom tepe aj čas zotavenia do dalšieho treningu a ked máš k tomu hrudny pas k nim určený tak ti vypočíta aj VO2 max ak ti take niečo treba aby si videl ako si na tom kondične ...ale super pokročile funkcie oproti Fenix 1 kde rozširuju možnosť použitia o vela vecí a su vhodne aj na bežne nosenie ich na ruke ani nectim...nahrate udaje ukladám na Strava.com kde je super pozerať aj segmetny kto aký rekord drží na danom kopci a vieš sa porovnať čo Endomondo nemá preto už nepoužívam ...
Ako sportove hodinky na beh inline a s podmienkou spojenia s mobilom je model Forerunner 620, Vodotesnost by mala byt standardna, teda odolne voci ostriekaniu, zmoknutiu, spadnutiu do vody... Tento typ hodiniek nema navigaciu a barometer. Vydrz baterie v rezime zaznamu s gps je cca 10 hodin, rezim hodiniek 5- 6 tyzdnov. Schopnosti spojenia s mobilom je podobna ako edge510. Bohuzial som nemal moznost is testovat. Pripadne za uvahu stoji aj model Forerunner 910XT ktory je najvhodnejsi na triatlon.
zdravim Páni, pri hladani recenzie na fenix som narazil na tuto stranku (dikes za nu). mam otazku ohladne doporucenia hodiniek:
robim prevazne beh,inline korcule, ladove korcule, bedminton, volejbal, horske trekingy (nic extremne - vyliezt nejaky aj vyssi kopec turist.chodnikom). zatial na zaznam aktivit (vuôicne outdoor zatial) pouzivam mobil s aplikaciami endomondo, runtustic na Android mobile. kedze viem, ze garmin hodiny sa daju sparovat s tymito aplik., hladam nejaky model, ktory by splnil moje ocakavania. myslel som ,ze tieto fenixy by mohli byt (prip. nove fenix2 ) ibaze pokial postradaju funkcie primarne urcene na beh, inline a podobne, tak asi chcem hladat dalej - vedeli by ste mi nejaky konkretny model odporucit ?
ocakavam . samozrejme merac tepu, bezne funkcie, nejaky virtual trener na interval trening, vodotesnost (ideal ak by bola) , dlha vydrz, funcia hodin na bezne nosenie a najma teda urcite sparovanie s vyssie spominanymi aplikaciami, cim by som pri sporte mohol vynechat nosenie mobilu sebou. dikes vopred moc
si testoval aj fenix 2 že vieš že ta vodotesnost je k ničomu ?
Je to určite super mašina,no vodotesnost akurát tak do vane.dokonca ani FENIX 2 niesu natom lepšie.cele zle.alternativou sú SUUNTO AMBIT 2
výborná recenze, rozptýlila poslední váhání a včera jsem si Fénixy zakoupil. Jsem si vědom pracnosti customizace nastavení, ale Vaše recenze prošlapala tuto těžkou cestu. Děkuji a budu nadále sledovat.
hej ja som tak myslel, lebo prve hodinky sa mi zarosovali kde som mapu nemal a teraz ako mam nove tak neviem či čakať kym budu v pohode že sa nezarosia a až tak dať mapu dnu alebo aj teraz ale ked teda zmažem img subor je pravda že by to malo byť v pohode len neviem potom prečo garmin udáva že tym padom že to nie je podporovane spoločnostou garmin tak padá zaruka ...ale zahmlevanie je ina vada ako softwerova tak tym padom aj keby som dnu nechal mapu tak by nemali mať namietky ...
prirodzene mozem povedat svoj sukromny nazor... to ci je nejaka mapa nainstalovana alebo nie nemoze mat vplyv na to ci sa zarosuje sklicko. takze by som postupoval tak ze vymazem img subor s mapou a poslem na reklamaciu
nainštlovanie mapy Slovenska 8MB a prípadne zahmlevanie sklička čo sa považuje ako chyba zariadenia sa dá reklamovať zariadenie ? a je možnosť že reklamácia nebude platna kvoli nainštalovaniu nepodporovaného suboru ? i ked zahmlievanie je technicka vada a nie softwerova ?
Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava-Rysy 2022

Cestná cyklistika 07-07-2022

Tento rok sa mi nejako nedarí najazdiť potrebné kilometre. Ani na Jasnú som kvôli tomu nešiel. Tu v propozíciach píšu, že na TT-RYSY treba mať aspoň 2000km odjazdené. Tesne som to splnil. Dal by som t...

Kärnten Radmarathon 2022

Cestná cyklistika 05-06-2022

Na týchto pretekoch som bol aj v roku 2015 a zapamätal som si z nich 3 dôležité fakty - horúce počasie, ťažké kopce a pekné baby. Teraz sa pri počasí schyľovalo k zmene a...

Sereďmaratón 2022 alebo ako Sulík nenakúpil bezvetrie

Cestná cyklistika 23-05-2022

Každý rok sa snažím čo najrýchlejšie sa pripraviť na tento pomerne skorý cyklomaratón. Chcel som napísať amatérsky ale posledné ročníky mám dojem, že to čo tam jazdí, by sa v pohode uchytilo aj v neja...

Garmin Rally XC – watty v teréne po roku…

Športovec používa HW SW 06-08-2022

Je tomu viac ako rok, keď som mal možnosť vyskúšať novú generáciu meračov výkonu v pedáloch, Garmin Rally. Testoval som cestnú verziu a oslovila ma najmä funkčnosťou a jednoduchosťou montáže a obsluhy...

Garmin Radar Varia RCT 715 – bezpečnosť …

Športovec používa HW SW 03-08-2022

Najnovší model cyklo-radaru Varia™ s integrovanou kamerou spája v sebe nielen bezpečnostné funkcie, ale dopĺňa ich aj o zábavný element v podobe využitia radaru ako zadnej kamery a ...

TACX NEO Motion plates, poznáte?

Športovec používa HW SW 10-04-2022

Tacx NEO Motion Plates je doplnkom pre cyklotrenažéry zo sérií NEO, NEO 2 a NEO 2T. A čo vlastne robí? Rozhýbe celý trenažér. Táto horúca novinka na konci indoor sezóny má ešte viac priblíži...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new